صفحه اصلی
سما در یک نگاه  
  سبد سهام
آمار ساليانه  
  آمار معاملات روزانه
سهامداران  
  اخبار
ارتباط با ما  
  درباره ما

سال مالی شرکت:

سال مالی شرکت سرمايه گذاری ملی ايران از اول دی ماه هر سال شروع می شود و در پايان روز 30آذرماه سال بعد خاتمه می يابد.

فعاليتهای شرکت:

اين شرکت با برخورداری از گروه کارشناسی متخصص و باتجربه، درحقيقت واسطه ای معتبر بين سرمايه های مردم و اقتصاد کشور است که با بينش تخصصی و اقتصادی در جهت تأمين منافع سهامداران خود گام برمی دارد. شرکت سرمايه گذاری ملی ايران با استفاده از سرمايه خود و منابع مالی ديگری که به تدريج تأمين می کند، اقدام به سرمايه گذاری در شرکتهای سهامی عام توليدی و صنعتی و ساير مؤسسات ذی ربط، می کند. سود حاصل از فعاليتهای مؤسسات مزبور و منافع ناشی از تفاوت بهای خريد و فروش سهام پس از انجام محاسبات مربوط، به صورت منافع اين شرکت، بين سهامداران تقسيم می شود. به اين ترتيب، سهامداران اين شرکت، به طور غير مستقيم، سهامدار تعداد قابل توجهی از شرکتهای سهامی عام در کشور به شمار می آيند. همچنين، تنوع سهام در سبد سهام (پرتفليو) اين شرکت موجب افزايش ضريب اطمينان سود دهی و کاهش امکان بروز زيانهای احتمالی برای سهامداران می شود.
سبد سهام اين شرکت در تاريخ
30/09/1383 شامل سهام 399 شرکت بوده است که از اين تعداد، 364 شرکت براساس ضوابط و شرايط تعيين شده در زمره شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار دارند.


صفحه   1   2   3

 


سايتهاي مرتبط
 

 نظرسنجي


 نظرسنجي

copyright 2004 - www.nici.ir
National Investment Company of Iran (NICI)