صفحه اصلی
سما در یک نگاه  
  سبد سهام
آمار ساليانه  
  آمار معاملات روزانه
سهامداران  
  اخبار
ارتباط با ما  
  درباره ما

شرکت سرمايه گذاري ملي ايران:

شرکت سرمايه گذاری ملی ايران يک شرکت سهامی عام از نوع سرمايه گذاری-توسعه ای است که در آبان 1354 تأسيس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

هدفهای شرکت:

دراساسنامه شرکت، هدفهای عمده و وظايف آن، به شرح زير مشخص است:
     1- سرمايه گذاری مستقيم يا مشارکت در ايجاد، توسعه و راه اندازی
         طرحهای توليدی و صنعتی
     2- خريد و فروش سهام شرکتهای توليدی و خدماتی و اوراق بهادار
     3-
تشويق و تسهيل امر سرمايه گذاری برای اشخاص حقيقی و حقوقی از
         طريق عرضه خدمات مشاوره ای و مديريت سرمايه گذاری
     4-
جلوگيری از تضييع حقوق حقه صاحبان سهام جزء

سرمايه شرکت:

سرمايه اوليه شرکت سرمايه گذاری ملی ايران در بدو تأسيس، 10 ميليارد ريال مشتمل بر 10 ميليون سهم 1000 ريالی بود که به تدريج در طول سالهای فعاليت شرکت، افزايش يافته و در حال حاضر به 7000 ميليارد ريال شامل 7000 ميليون سهم 1000 ريالی بالغ شده است.

صفحه   1   2   3
 


سايتهاي مرتبط
 

 نظرسنجي


 نظرسنجي

copyright 2004 - www.nici.ir
National Investment Company of Iran (NICI)