صفحه اصلی
سما در یک نگاه  
  سبد سهام
آمار ساليانه  
  آمار معاملات روزانه
سهامداران  
  اخبار
ارتباط با ما  
  درباره ما

سما در یک نگاه:

اعضای هيأت مديره:      

             آقای سید علی اصغرمیرمحمدصادقی        رئيس هيأت مديره
             آقای سید مجتبی فهیم هاشمی             نايب رئيس هيأت مديره
             آقای مجید رضا داوری                             عضو هيأت مديره
             آقای عبالرحیم همایون پور                      عضو هيأت مديره
             آقای  امیر مسعود رزازان                         عضو هيأت مديره

             آقای عليرضا عسكري ماراني                   مدیرعامل

بازرس قانوني و حسابرس مستقل:

                   موسسه حسابرسي هشيار/بهمند (جناب آقاي عباس هشيي)

اطلاعات مربوط به سهام:

     نماد بورس:                                                    ونيکی
     آخرين قيمت در30/09/93:                                  2،000     ريال
     پايين ترين قيمت:                                             1،722     ريال
     بالاترين قيمت:                                                5،684      ريال
     ارزش ويژه دفتري هر سهم:                                2،903     ريال
     ارزش بازار برای هر سهم:                                  2،673     ريال
     سود خالص هر سهم:                                       440        ريال
    ميزان کل داد و ستد سهم سما:                         1،456    ميليارد ريال
     تعداد سهام داد و ستد شده سما:                      1،456   ميليون سهم

 

صفحه  1   2  3    
 

 

سايتهاي مرتبط
 

 نظرسنجي


 نظرسنجي

copyright 2004 - www،nici،ir
National Investment Company of Iran (NICI)