صفحه اصلی
سما در یک نگاه  
  سبد سهام
آمار ساليانه  
  آمار معاملات روزانه
سهامداران  
  اخبار
ارتباط با ما  
  درباره ما

سما در یک نگاه:

اطلاعات مربوط به پرتفوی (سبد سهام) "سما":

     تعداد شرکتهای سرمايه پذير:                               285     شرکت
     شرکتهای بورسی:                                            187     شرکت
     شرکتهای غير بورسی:                                       98      شرکت
     تعداد گروه صنايع:                                              
27      گروه
     قيمت تمام شده سبد سهام بورسي:                   6،385  ميليارد ريال
     ارزش بازار سبد سهام بورسي:                            8،488  ميليارد ريال
    قيمت تمام شده سبد سهام غير بورسي:               448     ميليارد ريال
     عضويت در هيأت مديره شرکتهای سرمايه پذير:   
    40       شرکت

   اطلاعات مالي:

       سود حاصل از سرمايه گذاريهاي بلندمدت:              863      ميليارد ريال
       سود حاصل از فروش سهام:                                70              "
      كل مبلغ خريد سهام و شركت درافزايش سرمايه:      486            "
       كل مبلغ فروش سهام:                                        185       
     "
       هزينه هاي اداري و تشكيلاتي:                             23              "
       تسهيلات بلندمدت (با نرخ 6 درصد):                      802            "
       هزينه هاي مالي:                                              63              "
       درآمد حاصل از ساير فعاليتها:                               9     
          "
       سود خالص سال:                                              858            "

 


 

صفحه  1   2  3    
 سايتهاي مرتبط
 

 لعرسلجٍ


 لعرسلجٍ

copyright 2004 - www،nici،ir
National Investment Company of Iran (NICI)