با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز
DPM-IOP-01A-050
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-01A-050 مورخ 1401/04/29و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1401/06/13 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 17,500,000 میلیون ریال به‌مبلغ 35,000,000 میلیون ریال ، تعداد 3,273,466,110 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 226,533,890 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1402/04/06 لغایت تاریخ 1402/05/04 و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده است .
شماره حساب بانک شعبه
104315267 تجارت تخصصي بورس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X