شماره پنجاه و سوم« گزارش تحلیلی گروه بهمن (خبهمن) » تاریخ 1401/03/16

شماره پنجاه و دوم« گزارش تحلیلی شرکت شیشه همدان (کهمدا) » تاریخ 1401/03/07

شماره پنجاه و یکم« گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری سیمان فارس و خوزستان (سفارس) » تاریخ 1401/02/31

شماره پنجاهم« گزارش تحلیلی شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) » تاریخ 1401/02/24

شماره چهل و نهم« گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی ارومیه (شاروم) » تاریخ 1401/02/17

شماره چهل و هشتم« گزارش تحلیلی شرکت توزیع دارو پخش (دتوزیع) » تاریخ 1401/02/10

شماره چهل و هفتم« گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی پارس (پارس) » تاریخ 1401/02/04

شماره چهل و ششم« گزارش تحلیلی شرکت زرین معدن آسیا (فزرین) » تاریخ 1401/01/27

شماره چهل و پنجم« گزارش تحلیلی شرکت بهمن دیزل (خدیزل) » تاریخ 1401/01/20

شماره چهل و چهارم« گزارش تحلیلی شرکت قاسم ایران (قاسم) » تاریخ 1401/01/14

شماره چهل و سوم« گزارش تحلیلی پتروشیمی مارون (مارون) » تاریخ 1401/01/06

شماره چهل و دوم« گزارش تحلیلی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) » تاریخ 1400/12/21

شماره چهل و یکم « گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی تندگویان (شگویا) » تاریخ 1400/12/14

شماره چهلم « گزارش تحلیلی شرکت پالایش نفت اصفهان (شپنا) » تاریخ 1400/12/07

شماره سی و نهم « گزارش تحلیلی شرکت سپید ماکیان (سپید) » تاریخ 1400/11/30

شماره سی و هشتم: « گزارش تحلیلی شرکت نفت سپاهان (شسپا) » تاریخ 1400/11/23

شماره سی و هفتم: « گزارش تحلیلی شرکت صنعتی دوده فام (شصدف) » تاریخ 1400/11/16

شماره سی و ششم: « گزارش تحلیلی شرکت تراکتور سازی (تایرا) » تاریخ 1400/11/09

شماره سی و پنجم: « گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی قائد بصیر (شبصیر) » تاریخ 1400/11/02

شماره سی و چهارم: « گزارش تحلیلی شرکت تولید مواد اولیه داروپخش (دتماد) » تاریخ 1400/10/25

شماره سی و سوم: « گزارش تحلیلی شرکت سیمان مازندران (سمازن) » تاریخ 1400/10/18

شماره سی و دوم: « گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری سپه (وسپه) » تاریخ 1400/10/11

شماره سی و یکم: « گزارش تحلیلی شرکت آریان کیمیا تک (کیمیاتک) » تاریخ 1400/10/04

شماره سی ام: « گزارش تحلیلی شرکت سرمایه گذاری غدیر (وغدیر) » تاریخ 1400/09/27

شماره بیست و نهم: « گزارش تحلیلی شرکت فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) » تاریخ 1400/09/20

شماره بیست و هشتم: « گزارش تحلیلی شرکت صنایع لاستیکی سهند (پسهند) » تاریخ 1400/09/13

شماره بیست و هفتم: « گزارش تحلیلی شرکت سنگ آهن گل گهر (کگل) » تاریخ 1400/09/06

شماره بیست و ششم: « گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی غدیر (شغدیر) » تاریخ 1400/08/29

شماره بیست و پنجم: « گزارش تحلیلی شرکت کالسیمین (فاسمین) » تاریخ 1400/08/22

شماره بیست و چهارم: « گزارش تحلیلی شرکت داروسازی اکسیر (دلر) » تاریخ 1400/08/15

شماره بیست و سوم: « گزارش تحلیلی گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا) » تاریخ 1400/08/08

شماره بیست و دوم: « گزارش تحلیلی شرکت سیمرغ (سیمرغ) » تاریخ 1400/08/01

شماره بیست و یکم: « گزارش تحلیلی مجتمع جهان فولاد سیرجان (فجهان) » تاریخ 1400/07/24

شماره بیستم: « گزارش تحلیلی شرکت فروشگاه های زنجیره ایی افق کوروش (افق) » تاریخ 1400/07/17

شماره نوزدهم: « گزارش تحلیلی شرکت معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) » تاریخ 1400/07/10

شماره هجدهم: « گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی پردیس (شپدیس) » تاریخ 1400/07/03

شماره هفدهم: « گزارش تحلیلی شرکت آلمینیوم ایران (فایرا) » تاریخ 1400/06/27

شماره شانزدهم: « گزارش تحلیلی نفت و گاز پارسیان (پارسان) » تاریخ 1400/06/20

شماره پانزدهم: « گزارش تحلیلی هلدینگ دارو پخش (وپخش) » تاریخ 1400/06/13

شماره چهاردهم: « گزارش تحلیلی صنایع شیمیایی ایران (شیران) » تاریخ 1400/06/06

شماره سیزدهم: « گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی زاگرس (زاگرس) » تاریخ 1400/05/31

شماره دوازدهم: « گزارش تحلیلی شرکت شیشه سازی مینا (کمینا) » تاریخ 1400/05/23

شماره یازدهم: « گزارش تحلیلی شرکت فرآورده های نسوز آذر (کاذر) » تاریخ 1400/05/16

شماره دهم: « گزارش تحلیلی شرکت صنعتی مادیران (مادیرا) » تاریخ 1400/05/09

شماره نهم: « گزارش تحلیلی شرکت صنعتی سپنتا (فپنتا) » تاریخ 1400/05/04

شماره هشتم: « گزارش تحلیلی بانک اقتصاد نوین (ونوین) » تاریخ 1400/04/26

شماره هفتم: « گزارش تحلیلی پالایش نفت تهران (شتران) » تاریخ 1400/04/19

شماره ششم: « گزارش تحلیلی گروه صنعتی بارز (پکرمان) » تاریخ 1400/04/12

شماره پنجم: « گزارش تحلیلی شرکت پخش هجرت (هجرت) » تاریخ 1400/04/05

شماره چهارم: « گزارش تحلیلی شرکت پتروشیمی آریا ساسول (آریا) » تاریخ 1400/03/29

شماره سوم: « گزارش تحلیلی شرکت سیمان خوزستان (سخوز) » تاریخ 1400/03/22

شماره دوم: « گزارش تحلیلی شرکت صنعت غذایی کورش (غکورش) » تاریخ 1400/03/18

شماره یکم: « گزارش تحلیلی شرکت زغال سنگ پرورده طبس (کزغال) » تاریخ 1400/03/09

 

X