اعضاي هیئت مديره – مدیرعامل نماينده سمت
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی رئیس هیئت مديره
صندوق بازنشستگی، وظیفه ازکارافتادگی و پس انداز کارکنان بانک های ملی و ادغام شده رحمان پلیمی نايب رئيس هیئت ‌مديره
شرکت توسعه معادن جنوب (با مسئولیت محدود) غلامرضا میرابی عضو هیئت ‌مديره
شرکت معادن بافق (سهامی عام) حسین رجاء عضو هیئت ‌مديره
سرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان (سهامی عام) سیدیاسرمهدی ابوترابی عضو هیئت مديره و مدیرعامل
X