مهمترین اخبار شرکت سرمایه گذاری ملی ایران:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه) تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1402/09/30
Previous slide
Next slide

سرمایه گذاری هوشمند، با شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

سرمایه گذاری هوشمند،
با شرکت سرمایه گذاری ایران

سرمایه اولیه شرکت
0 (میلیارد ریال)
تعداد سهامدارن
0
سرمایه فعلی شرکت
0 (میلیارد ریال)
شرکت فرعی
0

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) در بورس

شرکت سرمایه گذاری
ملی ایران در بورس

اطلاعات زیر از وب سایت tgju در بازه 5 دقیقه گذشته به روز شده است.

درباره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)

پیام مدیرعامل محترم شرکت
سرمایه گذاری ملی ایران

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 35,000 میلیارد ریال شامل 35,000 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 35,000 میلیارد ریال شامل 35,000 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

 

اطلاعیه ها

پیوند ها