دربـاره ما

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 17,500 میلیارد ریال شامل 17,500 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

6

شرکت های فرعی

17500

سرمایه فعلی شرکت(میلیارد ریال)

76699

تعداد سهامداران(نفر سهامدار)

10

سرمایه اولیه شرکت (میلیارد ریال)

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

اخبار

X