مهمترین اخبار شرکت سرمایه گذاری ملی ایران:

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹(اصلاحیه) زمانبندی پرداخت سود دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
متعلق به شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام)
نمایش

سرمایه گذاری هوشمند، با شرکت سرمایه گذاری ایران

سرمایه گذاری هوشمند،
با شرکت سرمایه گذاری ایران

10 (میلیارد ریال)

سرمایه اولیه شرکت

59871

تعداد سهامداران

35000 (میلیارد ریال)

سرمایه فعلی شرکت

7

شرکت فرعی

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران در بورس

شرکت سرمایه گذاری
ملی ایران در بورس

اطلاعات زیر از وب سایت tgju در بازه 5 دقیقه گذشته به روز شده است.

درباره شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

پیام مدیرعامل محترم شرکت
سرمایه گذاری ملی ایران

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرف

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 35,000 میلیارد ریال شامل 35,000 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

 

تاریخچه شرکت

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرف

سرمایه شرکت

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 35,000 میلیارد ریال شامل 35,000 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

 

اطلاعیه ها

درباره ما

شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیون ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 35,000 میلیارد ریال شامل 35,000 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

آخرین اخبار