شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در آبان 1354 در راستای قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان اولین شرکت سرمایه گذاری خصوصی و سهامی عام تأسیس شد و در اسفندماه همان سال در فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفت.

در اساسنامه شرکت، هدف‌های عمده و وظایف آن، به شرح زیر مشخص است:
1) سرمایه‌گذاری مستقیم یا مشارکت در ایجاد، توسعه و راه اندازی طرح¬های تولیدی و صنعتی.
2) خرید و فروش سهام شرکت‌های تولیدی و خدماتی و اوراق بهادار.
3) تشویق و تسهیل امر سرمایه‌گذاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق عرضه خدمات مشاوره‌ای و مدیریت سرمایه‌گذاری.

سرمایه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران در بدو تأسیس، 10 میلیارد ریال مشتمل بر 10 هزار سهم 1,000ریالی بود که به تدریج در طول سال‌های فعالیت شرکت، افزایش یافته و در حال حاضر به 17,500 میلیارد ریال شامل 17,500 میلیون سهم 1,000 ریالی بالغ شده است.

تأسیس: آبان ماه 1354
سال پذیرش در بورس: اسفند ماه 1354
نوع شركت: سهامی عام
نوع فعالیت: سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار
مأموریت:
شركت سرمایه‌گذاری ملی ایران خود را متعهد به كسب مشارکت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در طرح های سرمایه‌گذاری می‌داند و همواره تلاش می‌کند تا در زمره پیشروترین شركت‌های سرمایه‌گذاری كشور با نرخ مناسب بازده برای سهامداران باشد.
خدمات اساسی:
الف) خرید و فروش انواع اوراق بهادار شامل سهام شركت‌های بورسی، غیربورسی، اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشتقه
ب) سرمایه‌گذاری مستقیم و مشاركت در تأسیس و یا توسعه‌ طرح‌های تولیدی و خدماتی

5

شرکت های فرعی

17500

سرمایه فعلی شرکت(میلیارد ریال)

76699

تعداد سهامداران(نفر سهامدار)

10

سرمایه اولیه شرکت(میلیارد ریال)

X